1.990,00

Opis

Dzisiejsze przedsiębiorstwa w sektorze HoReCa niejednokrotnie są organizacjami wielopokoleniowymi. Zrozumienie potrzeb, motywacji oraz działań pracowników funkcjonujących w przedsiębiorstwie wielopokoleniowym jest jednym z kluczowych warunków osiągania sukcesów przedsiębiorstwa. Warsztaty „Zarządzania międzypokoleniowego” pomagają zrozumieć mechanizmy panujące w zespołach międzypokoleniowych oraz pozwalają zdobyć narzędzia do skutecznego zarządzania takimi zespołami.

Czy konflikt to samo zło, czy może szansa na lepsze życie? Podczas warsztatów dowiemy się jak rozpoznać konflikt oraz jakie wybrać narzędzia do jego rozwiązania. Dowiemy się również czy konflikt zawsze musi być zły i dlaczego nie należy unikać konfliktów, bo często dopiero wtedy zaczynamy się słuchać.

Korzyści dla uczestników “Szkolenia dwudniowego: zarządzanie międzypokoleniowe + rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych”:

 • poznanie narzędzi zarządzania międzypokoleniowego
 • wzmocnienie współpracy i więzi zespołowej
 • poprawa wewnętrznej komunikacji
 • wzbudzenie wzajemnej odpowiedzialności
 • wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych,
 • autodiagnoza swojego stylu rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • poznanie metod i narzędzi rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji,
 • trening umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Do kogo kierowane jest szkolenie “Szkolenie dwudniowe: zarządzanie międzypokoleniowe + rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych” ?

 • do właścicieli restauracji zarządzających zespołami, 
 • do managerów / kierowników sal, 
 • do szefów kuchni.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały do pracy własnej,

 • przerwy kawowe,

 • przerwy obiadowe.

Prowadząca szkolenie:

mgr Katarzyna Porembska to trenerka biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem, psycholog i coach. Pracuje nad rozwojem zarządzania z kadrą zarządzającą wyższego szczebla oraz kadrą managerską i kierowniczą.

Jest absolwentką trzech renomowanych uczelni: Uniwersytetu Śląskiego (wydział Pedagogiki), Politechniki Śląskiej (wydział Zarządzania) oraz Uniwersytetu SWPS (wydział Psychologii). Ponadto, pełni funkcję wiceprezesa w Europejskim Stowarzyszeniu Coachów Psychologów.

Przez wiele lat rozwijała swoje kompetencje managerskie w wielu dziedzinach, zdobywając certyfikaty w obszarze zarządzania, budowania zespołów, sprzedaży, obsługi klienta i umiejętności miękkich. Dzisiaj dzieli się z liderami doświadczeniem, wiedzą i pomaga budować świadome podejście do zarządzania.